Festivaalien ympäristövastuu: Ylennyshanke 2019

1024 576 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirfest osallistui vuoden 2019 aikana Ekokumppanien järjestämään Ylennys-hankkeeseen, jossa edistetään yritysten ja tapahtumien liiketoimintaa ja osaamista ympäristöjärjestelmällä. Ylennys-hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tapahtumat saivat koulutusta, neuvontaa ja tukea ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi ja niitä autettiin tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Hanke sisälsi kaksi Pirfestin jäsenistölle räätälöityä ympäristökoulutusta, opastusta ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja neuvontaa oikeiden toimenpiteiden valinnassa sekä apua liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Hankkeen lopputuotteena valmistui Festivaalien ympäristöopas, joka on tarkoitettu jäsenfestivaalien sekä muiden ympäristövastuutaan pohtivien tapahtumien käyttöön.

Visit Tampere mahdollisti Pirfestin mukanaolon hankkeessa.

Lataa tästä Opit kestävään kehitykseen -ympäristöopas

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

X