Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /biz/1/pirfefi/html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306
  • Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Venäläisen festivaalimatkailun kehittäminen Pirkanmaan festivaaleilla 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on kehittää festivaaliverkoston tuotteistamisosaamista ja mahdollisuuksia ottaa venäläiset matkailijat huomioon pirkanmaalaisilla kulttuurifestivaaleilla. Tavoitteena on myös houkutella lisää venäläisiä matkailijoita festivaaleille ja kasvattaa festivaaliemme tunnettuutta Venäjällä, erityisesti Pietarin alueella. Lisäksi tavoitteena on löytää ammattilaiskontakteja ja muodostaa uusia yhteistyökumppanuuksia venäläisten toimijoiden kanssa.

Venäläisten Suomeen tekemien matkojen määrä kasvaa tasaista tahtia. Vuonna 2011 Venäjällä asuvia matkustajia kävi Suomessa yhteensä 3,3 miljoonaa ja he toivat matkustustuloja noin 1,1 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2010 oli 53 %. (Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus.) Suomi on venäläisten suosituin matkakohde, vierailuja tehdään useamman kerran vuodessa.

Aiemmissa Pirkanmaan festivaalien ylläpitämissä hankkeissa (Pirkanmaan kulttuurifestivaalien matkailullinen kehittäminen 1.8.2010–30.4.2012, Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeen valmistelu 1.8.2011–30.3.2012 ja Culture Tampere Region –hanke 1.4.2012-31.12.2014) on todettu tarve venäläisten matkailijoiden erityistoiveiden ja -vaatimusten huomioimiseksi festivaaleilla.

Hankkeessa kartoitettiin sisarfestivaalien ja taiteenalojen ammattilais- ja harrastajaryhmiä erityisesti Pietarin alueella sekä luotiin profiili venäläiselle festivaalikävijälle. Lisäksi tuotteistettiin festivaaleja venäläisille matkailijoille sekä räätälöitiin internetsivuja ja sosiaalista mediaa heille sopiviksi.

X