Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisesti tervetuloa!

Pirkanmaan festivaalit ry sitoutuu toiminnassaan ehkäisemään häirintää ja syrjintää. Kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa noudatetaan jäsenistön kanssa yhteisesti sovittuja turvallisemman tilan periaatteita, jotta jokainen osallistuja voi kokea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Mikäli olet osallistumassa yhdistyksen toimintaan tai tapahtumiin, toivomme että kunnioitat käytökselläsi toisia läsnäolijoita ja noudatat turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet


Annamme tilaa kaikille.
Jokainen ihminen on yhdenvertainen. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja vapautta olla oma itsensä.

Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai väkivaltaista käytöstä.
Jokaisella on oikeus nauttia tapahtumasta rauhassa. Ketään ei saa kohdella huonosti henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, koon, ihonvärin, toimintakyvyn, terveydentilan, varallisuuden, kielen, uskonnon, kulttuurin tai muun taustan perusteella.

Huomioimme toistemme erilaiset rajat ja kunnioitamme niitä.
Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.

Turvallisuus tehdään yhdessä.
Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

Mikäli kohtaat tilaisuuksissamme epäasiallista käytöstä, ota yhteyttä Pirkanmaan festivaalit ry:n henkilökuntaan. Jos joku rikkoo toiminnallaan turvallisemman tilan periaatteita tai kiellosta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tapahtumasta.

Kuvituskuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

X