Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /biz/1/pirfefi/html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306
  • Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Pirkanmaan kulttuurimatkailun Culture Finland -aluekoordinaatio 2014–2015

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää kulttuurimatkailun aluekoordinaatiotyötä Pirkanmaalla vuosina 2014 ja 2015. Työ on saatettu alulle Culture Tampere Region hankkeen aikana 2012-2014. Culture Finland aluekoordinaation tarkoituksena on vakiinnuttaa Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämistyön ja tuotteistamisen toimintamalli sekä vahvistaa maakunnan kulttuurimatkailuverkostoa ja kulttuurin asemaa matkailutuotteiden resurssina. Hankkeen avulla pyritään tiivistämään entisestään paikallisten yritysten ja yhdistysten yhteistyötä ja lisätä kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden käyttöastetta.

Hanke pyrkii kehittämään tiimityöskentelyä ja tuotteistusta niissä pirkanmaalaisissa kunnissa, jotka eivät ole olleet mukana Culture Tampere Region –hankkeessa. Hanke pyrkii myös sitouttamaan uusia kulttuuri- ja matkailuyrityksiä ja muita organisaatioita mukaan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön. Tiimityöskentelyn avulla saadaan aikaan uusia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita ja -paketteja, jotka on suunnattu joko kotimaisille tai kansainvälisille kulttuurimatkailijoille. Erityisesti itsenäisille matkailijoille suunnattujen tuotteiden määrää lisätään. Tuotteiden saatavuutta matkailijan kannalta parannetaan, kun tuotteiden etenemistä myyntikanaviin kehitetään.

Hankkeen aikana järjestetään kehittämisseminaareja, joissa ylläpidetään ja parannetaan kulttuuri- ja matkailutoimijoiden osaamista muun muassa tuotteistamisessa ja myyntikanavaosaamisessa ja parannetaan toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.

X