• Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Pirkanmaan festivaalivuosi 2019 keräsi alueelle yli 700 000 tapahtumakävijää

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirkanmaan festivaalit ry:n (Pirfest) toteuttaman kyselyn mukaan verkostoon kuuluvien jäsenfestivaalien tapahtumat keräsivät Pirkanmaalle vuonna 2019 yhteensä 707 622 kävijää (v. 2018 kävijöitä 458 621). Pirfestin festivaaliverkoston jäseniin kuuluu 36 Pirkanmaan alueella vakiintuneesti järjestettävää festivaalia ja kulttuuritapahtumaa, joista viime vuonna järjestettiin 31 tapahtumaa. Kasvua edellisvuoden kävijämääriin mitattiin noin 249 000, mikä selittyy osaltaan festivaaliverkoston jäsenmuutoksilla. Kuluneen vuoden aikana Pirkanmaan festivaalien jäsenistöstä jäivät pois Nuorten Teatterifestivaali…

Lue Lisää

Pirfestin jäsenfestivaaleilla liki puoli miljoonaa kävijää vuonna 2018

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirfest kerää jäseniltään vuosittain tiedot festivaalien tunnusluvuista. Vuonna 2018 kysely toteutettiin Surveypal-alustan avulla. Kävijämääriä ja muita tunnuslukuja mittaava kysely lähetettiin kaikille verkoston festivaaleille, ja vastauksia saatiin 29 kappaletta. Viiden festivaalin kävijämääriä arvioitiin aiempien vuosien tietojen perusteella. Kävijämääräluvuista puuttuvat jäsenfestivaalit, joita ei järjestetty vuonna 2018. Pirfestin teettämän kyselyn mukaan verkoston jäsenfestivaalit houkuttelivat vuonna 2018 yhteensä noin 474 000 kävijää. Tampereella järjestettävien…

Lue Lisää

Kulttuurituotteiden myynti- ja jakelukanavaselvitys

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Kulttuurimatkailutuotteille sopivien valtakunnallisten ja kansainvälisten myynti- ja jakelukanavien löytäminen on haaste Suomessa. Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen -hankkeessa toteutettiin syksyllä 2014 myyntikanavaselvitys, jossa kartoitettiin olemassa olevat ja potentiaaliset kotimaiset ja kansainväliset Suomessa toimivat kanavat kulttuurisisältöisten tuotteiden myyntiin ja jakeluun. Myynti- ja jakelukanavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista fyysistä tai verkkopohjaista kauppapaikkaa, johon yritys voi sijaintipaikkakunnastaan riippumatta laittaa tuotteensa tai…

Lue Lisää

CTR kävijätutkimus – Festivaalien ja kulttuurikohteiden aluetaloudellinen merkitys Pirkanmaalla on erittäin suuri

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Kävijätutkimus (pdf) (suomi) Kävijätutkimus (pdf) (englanti) Laaja kävijäselvitys osoittaa: Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry ja Innolink Research Oy toteuttivat vuosien 2012–2014 aikana selvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kulttuuritapahtumien ja -kohteiden alueellisia talousvaikutuksia sekä laatua Pirkanmaan alueella. Selvitys toteutettiin kävijäkyselynä, johon yhdistettiin tapahtumilta ja kohteilta saadut kävijätiedot. Selvitykseen osallistui Pirfest ry:n 37 jäsenfestivaalia, 34 pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailukohdetta sekä 13 hotellia. Tutkimuskohteet…

Lue Lisää

Kävijätutkimus 2011

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirkanmaan festivaalit keräävät vuosittain noin 500 000 kävijää. Tässä tutkimuksessa on mitattu kävijöiden tyytyväisyyttä, tiedonsaantia ja rahankäyttöä. Kyselyyn vastasi lähes 7000 henkilöä vuodessa. Kyselytutkimuksen tulokset auttavat festivaaleja suuntaamaan toimintaansa, mutta antavat arvokasta tietoa myös maakunnan yrityksille sekä kunnille ja kaupungeille. Kävijäkyselytutkimus 2011

Lue Lisää
X