Pirkanmaan festivaalivuosi 2021 toi livetapahtumat takaisin

1024 680 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirkanmaan festivaalit ry tutkii vuosittain jäsenistöönsä kuuluvien festivaalien ja tapahtumien kävijäkehitystä sekä henkilöstön ja talouden tunnuslukuja. Vuonna 2021 järjestetyille festivaaleille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 32 eri tapahtumaa 11 kunnasta. Toinen koronavuosi avasi tapahtuma-alaa vähitellen Vuonna 2021 Pirkanmaan festivaaleista 24 järjestettiin livenä ja 4 verkossa. Koronarajoitusten vuoksi myös peruttiin yhteensä 4 tapahtumaa: musiikki- ja kulttuuritapahtuma Art Festivo, hip hop -festivaali Blockfest,…

Lue Lisää

Koronavuosi 2020 hiljensi Pirkanmaan festivaalikentän

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Maaliskuussa 2020 Suomeen levinnyt koronapandemia aiheutti tapahtuma-alalle mittavia taloudellisia tappioita, kun useimpien järjestäjien oli siirrettävä tai peruttava tapahtumansa ja liiketoiminnan tuotot jäivät saamatta. Toisaalta koronavuosi synnytti myös uusia tapahtumamuotoja, minkä lisäksi positiivisina vaikutuksina voi nähdä järjestäjien turvallisuusosaamisen, riskienhallinnan, kriisiviestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittymisen sekä tapahtuma-alan toimijoiden valtakunnallisen järjestäytymisen. Vuonna 2020 festivaalitoimijoiden taloudellista selviytymistä turvattiin erilaisilla kriisirahoituksilla, ja tuelle on tarvetta…

Lue Lisää

Pirkanmaan festivaalivuosi 2019 keräsi alueelle yli 700 000 tapahtumakävijää

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirkanmaan festivaalit ry:n (Pirfest) toteuttaman kyselyn mukaan verkostoon kuuluvien jäsenfestivaalien tapahtumat keräsivät Pirkanmaalle vuonna 2019 yhteensä 707 622 kävijää (v. 2018 kävijöitä 458 621). Pirfestin festivaaliverkoston jäseniin kuuluu 36 Pirkanmaan alueella vakiintuneesti järjestettävää festivaalia ja kulttuuritapahtumaa, joista viime vuonna järjestettiin 31 tapahtumaa. Kasvua edellisvuoden kävijämääriin mitattiin noin 249 000, mikä selittyy osaltaan festivaaliverkoston jäsenmuutoksilla. Kuluneen vuoden aikana Pirkanmaan festivaalien jäsenistöstä jäivät pois Nuorten Teatterifestivaali…

Lue Lisää

Pirfestin jäsenfestivaaleilla liki puoli miljoonaa kävijää vuonna 2018

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirfest kerää jäseniltään vuosittain tiedot festivaalien tunnusluvuista. Vuonna 2018 kysely toteutettiin Surveypal-alustan avulla. Kävijämääriä ja muita tunnuslukuja mittaava kysely lähetettiin kaikille verkoston festivaaleille, ja vastauksia saatiin 29 kappaletta. Viiden festivaalin kävijämääriä arvioitiin aiempien vuosien tietojen perusteella. Kävijämääräluvuista puuttuvat jäsenfestivaalit, joita ei järjestetty vuonna 2018. Pirfestin teettämän kyselyn mukaan verkoston jäsenfestivaalit houkuttelivat vuonna 2018 yhteensä noin 474 000 kävijää. Tampereella järjestettävien…

Lue Lisää

Kulttuurituotteiden myynti- ja jakelukanavaselvitys

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Kulttuurimatkailutuotteille sopivien valtakunnallisten ja kansainvälisten myynti- ja jakelukanavien löytäminen on haaste Suomessa. Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen -hankkeessa toteutettiin syksyllä 2014 myyntikanavaselvitys, jossa kartoitettiin olemassa olevat ja potentiaaliset kotimaiset ja kansainväliset Suomessa toimivat kanavat kulttuurisisältöisten tuotteiden myyntiin ja jakeluun. Myynti- ja jakelukanavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista fyysistä tai verkkopohjaista kauppapaikkaa, johon yritys voi sijaintipaikkakunnastaan riippumatta laittaa tuotteensa tai…

Lue Lisää

CTR kävijätutkimus – Festivaalien ja kulttuurikohteiden aluetaloudellinen merkitys Pirkanmaalla on erittäin suuri

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Kävijätutkimus (pdf) (suomi) Kävijätutkimus (pdf) (englanti) Laaja kävijäselvitys osoittaa: Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry ja Innolink Research Oy toteuttivat vuosien 2012–2014 aikana selvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kulttuuritapahtumien ja -kohteiden alueellisia talousvaikutuksia sekä laatua Pirkanmaan alueella. Selvitys toteutettiin kävijäkyselynä, johon yhdistettiin tapahtumilta ja kohteilta saadut kävijätiedot. Selvitykseen osallistui Pirfest ry:n 37 jäsenfestivaalia, 34 pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailukohdetta sekä 13 hotellia. Tutkimuskohteet…

Lue Lisää

Kävijätutkimus 2011

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirkanmaan festivaalit keräävät vuosittain noin 500 000 kävijää. Tässä tutkimuksessa on mitattu kävijöiden tyytyväisyyttä, tiedonsaantia ja rahankäyttöä. Kyselyyn vastasi lähes 7000 henkilöä vuodessa. Kyselytutkimuksen tulokset auttavat festivaaleja suuntaamaan toimintaansa, mutta antavat arvokasta tietoa myös maakunnan yrityksille sekä kunnille ja kaupungeille. Kävijäkyselytutkimus 2011

Lue Lisää
X