Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

1024 684 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Hankkeen tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, edistää festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja parantaa saavutettavuusosaamista kulttuurityöntekijöiden keskuudessa. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle Pirfestin jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voidaan parantaa festivaalin saavutettavuutta. Saavutusselvitykset ovat valmiita…

Lue Lisää

Pirkanmaan kulttuurimatkailun Culture Finland -aluekoordinaatio 2014–2015

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää kulttuurimatkailun aluekoordinaatiotyötä Pirkanmaalla vuosina 2014 ja 2015. Työ on saatettu alulle Culture Tampere Region hankkeen aikana 2012-2014. Culture Finland aluekoordinaation tarkoituksena on vakiinnuttaa Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämistyön ja tuotteistamisen toimintamalli sekä…

Lue Lisää

Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry toteuttaa Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishanketta 15.6.2012 – 30.6.2014. Hankkeessa on mukana noin sata pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Hankkeen toiminta rajautuu Pirfestin jäsenfestivaalien kotipaikkakuntiin, jotka ovat Tampere, Orivesi,…

Lue Lisää

Venäläisen festivaalimatkailun kehittäminen Pirkanmaan festivaaleilla 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Hankkeen tavoitteena on kehittää festivaaliverkoston tuotteistamisosaamista ja mahdollisuuksia ottaa venäläiset matkailijat huomioon pirkanmaalaisilla kulttuurifestivaaleilla. Tavoitteena on myös houkutella lisää venäläisiä matkailijoita festivaaleille ja kasvattaa festivaaliemme tunnettuutta Venäjällä, erityisesti Pietarin alueella. Lisäksi tavoitteena on löytää ammattilaiskontakteja ja…

Lue Lisää

Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista 2009-2012

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Festivaaliverkostoissa on voimaa! Pirkanmaa festivaalien verkostotoiminta käynnistyi vuosina 2009 – 2012 toteutetun Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen avulla. Keskeisin tavoite Voimaa verkostoista -hankkeessa oli pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien keskinäinen verkottuminen, jonka tuloksena syntyi toimintaansa jatkava Pirfest-verkosto. Verkoston…

Lue Lisää
X