• Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Kongressifestivaalihanke 2020–2021

899 574 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Tampere on vilkas kongressi- ja festivaalikaupunki, jossa järjestetään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä tiedetapahtumia ja kulttuurifestivaaleja. Alueen tapahtuma-alan ammattilaiset ovat pitkään miettineet, miten taiteen ja tieteen yhteistyötä ja synergiaa tapahtumien välille voitaisiin lisätä. Festivaalien kulttuuriohjelmia on tarjottu kongressien oheisohjelmaksi, mutta yhteistyö on tähän asti ollut pienimuotoista. Toimijoiden yhteistyöhaluista huolimatta laajempien yhteistyökokonaisuuksien aloittaminen on ollut aiemmin haastavaa, koska…

Lue Lisää

Festivaalien ympäristövastuu: Ylennyshanke 2019

1024 576 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirfest osallistui vuoden 2019 aikana Ekokumppanien järjestämään Ylennys-hankkeeseen, jossa edistetään yritysten ja tapahtumien liiketoimintaa ja osaamista ympäristöjärjestelmällä. Ylennys-hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tapahtumat saivat koulutusta, neuvontaa ja tukea ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi ja niitä autettiin tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Hanke sisälsi kaksi Pirfestin jäsenistölle räätälöityä ympäristökoulutusta, opastusta ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja neuvontaa oikeiden toimenpiteiden valinnassa sekä apua liiketoiminnan kestävään…

Lue Lisää

Kansainväliset jakelutiet -matkailuhanke 2018–2019

1024 576 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Festivaalien kansainvälistymisessä on merkittävää kasvupotentiaalia, mutta merkittävimmät kansainvälistymisen esteet ovat myyntikanavien ja kansainvälisten markkinoiden tuntemuksen puute. Vuonna 2018 Pirfest sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen festivaalien kansainvälistymis-hankkeelle, jonka tavoitteena oli löytää kansainvälistymiseen valmiiden festivaalien tuotteille jakelukanavia sekä kulttuurimatkanjärjestäjiä, ja saada festivaalituotteita kansainväliseen myyntiin. Tavoitteeseen edettiin vahvistamalla festivaalien avainhenkilöiden verkostoja ja osaamista Visit Tampereen kumppanuusverkostolle suunnattujen toimenpiteiden…

Lue Lisää

Lähi(ö)artisti-projekti

1024 672 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirkanmaan festivaalien Lähi(ö)artisti-projektissa (2014–2017) Pirfest nimitti vuosittain pirkanmaalaisen, verkoston taiteenaloja edustavan taiteilijan Lähiartistiksi. Lähiartistin tarkoituksena oli tuoda esiin tuoretta paikallista taidetta ja kulttuuria ja vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä. Lisäksi projektin tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä lähiöissä ja haja-asutusalueilla ja lisätä asukkaiden kiinnostusta taidetta kohtaan. Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:n valitsema Lähiartisti kiersi vaihtuvan taiteilijatiimin kanssa esiintymässä Pirkanmaan kunnissa…

Lue Lisää

Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

1024 684 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, edistää festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja parantaa saavutettavuusosaamista kulttuurityöntekijöiden keskuudessa. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle Pirfestin jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voidaan parantaa festivaalin saavutettavuutta. Saavutusselvitykset ovat valmiita vuoden 2015 loppuun mennessä. Festivaalin saavutettavuus tarkoittaa sitä, että osallistuminen ja elämyksien saaminen tehdään mahdollisimman monenlaisille yleisöille mahdolliseksi. Saavutettavuuden…

Lue Lisää

Pirkanmaan kulttuurimatkailun Culture Finland -aluekoordinaatio 2014–2015

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää kulttuurimatkailun aluekoordinaatiotyötä Pirkanmaalla vuosina 2014 ja 2015. Työ on saatettu alulle Culture Tampere Region hankkeen aikana 2012-2014. Culture Finland aluekoordinaation tarkoituksena on vakiinnuttaa Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämistyön ja tuotteistamisen toimintamalli sekä vahvistaa maakunnan kulttuurimatkailuverkostoa ja kulttuurin asemaa matkailutuotteiden resurssina. Hankkeen avulla pyritään tiivistämään entisestään paikallisten yritysten ja yhdistysten yhteistyötä ja…

Lue Lisää

Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry toteuttaa Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishanketta 15.6.2012 – 30.6.2014. Hankkeessa on mukana noin sata pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Hankkeen toiminta rajautuu Pirfestin jäsenfestivaalien kotipaikkakuntiin, jotka ovat Tampere, Orivesi, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Sastamala, Ikaalinen, Nokia, Valkeakoski, Urjala ja Parkano. Hankkeen tuloksena Pirkanmaan kulttuurimatkailutoimijoilla on lisää työkaluja ja osaamista uusien…

Lue Lisää

Venäläisen festivaalimatkailun kehittäminen Pirkanmaan festivaaleilla 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on kehittää festivaaliverkoston tuotteistamisosaamista ja mahdollisuuksia ottaa venäläiset matkailijat huomioon pirkanmaalaisilla kulttuurifestivaaleilla. Tavoitteena on myös houkutella lisää venäläisiä matkailijoita festivaaleille ja kasvattaa festivaaliemme tunnettuutta Venäjällä, erityisesti Pietarin alueella. Lisäksi tavoitteena on löytää ammattilaiskontakteja ja muodostaa uusia yhteistyökumppanuuksia venäläisten toimijoiden kanssa. Venäläisten Suomeen tekemien matkojen määrä kasvaa tasaista tahtia. Vuonna 2011 Venäjällä asuvia matkustajia…

Lue Lisää

Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista 2009-2012

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Festivaaliverkostoissa on voimaa! Pirkanmaa festivaalien verkostotoiminta käynnistyi vuosina 2009 – 2012 toteutetun Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen avulla. Keskeisin tavoite Voimaa verkostoista -hankkeessa oli pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien keskinäinen verkottuminen, jonka tuloksena syntyi toimintaansa jatkava Pirfest-verkosto. Verkoston kautta festivaalitoimijat kokevat löytäneensä vertaistukea, työyhteisön ja ammatillisen viitekehyksen. Yhtenäinen verkosto on lisännyt festivaalien neuvotteluvoimaa suhteessa muihin toimijoihin ja…

Lue Lisää

Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen -hanke

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Culture Tampere Region –hankkeen suunnittelu tehtiin yhteistyössä Culture Finland –katto-ohjelman kanssa, joka on Suomen valtion kulttuurimatkailun toimenpiteitä kehittävä yksikkö Finnpron alaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet kartoitettiin verkostoanalyysillä, johon haastateltiin Pirkanmaan keskeisiä kulttuurin ja matkailun toimijoita. Verkostoanalyysi osoitti, että Pirkanmaan keskeisimmät kehittämistarpeet ovat toimijoiden välisen kommunikoinnin lisääminen, toisiinsa tutustuminen sekä toiminnan kehittämistä tukevan faktatiedon keruu. Hankkeen pilotoinneista ja…

Lue Lisää
X