Kongressifestivaalihanke 2020–2022

899 574 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Tampere on vilkas kongressi- ja festivaalikaupunki, jossa järjestetään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä tiedetapahtumia ja kulttuurifestivaaleja. Alueen tapahtuma-alan ammattilaiset ovat pitkään miettineet, miten taiteen ja tieteen yhteistyötä ja synergiaa tapahtumien välille voitaisiin lisätä. Festivaalien kulttuuriohjelmia on tarjottu kongressien…

Lue Lisää

Festivaalien ympäristövastuu: Ylennyshanke 2019

1024 576 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirfest osallistui vuoden 2019 aikana Ekokumppanien järjestämään Ylennys-hankkeeseen, jossa edistetään yritysten ja tapahtumien liiketoimintaa ja osaamista ympäristöjärjestelmällä. Ylennys-hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tapahtumat saivat koulutusta, neuvontaa ja tukea ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi ja niitä autettiin tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia.…

Lue Lisää

Kansainväliset jakelutiet -matkailuhanke 2018–2019

1024 576 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Festivaalien kansainvälistymisessä on merkittävää kasvupotentiaalia, mutta merkittävimmät kansainvälistymisen esteet ovat myyntikanavien ja kansainvälisten markkinoiden tuntemuksen puute. Vuonna 2018 Pirfest sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen festivaalien kansainvälistymis-hankkeelle, jonka tavoitteena oli löytää kansainvälistymiseen valmiiden festivaalien tuotteille jakelukanavia sekä…

Lue Lisää

Lähi(ö)artisti-projekti

1024 672 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirkanmaan festivaalien Lähi(ö)artisti-projektissa (2014–2017) Pirfest nimitti vuosittain pirkanmaalaisen, verkoston taiteenaloja edustavan taiteilijan Lähiartistiksi. Lähiartistin tarkoituksena oli tuoda esiin tuoretta paikallista taidetta ja kulttuuria ja vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä. Lisäksi projektin tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä lähiöissä ja haja-asutusalueilla ja…

Lue Lisää

Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

1024 684 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Hankkeen tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, edistää festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja parantaa saavutettavuusosaamista kulttuurityöntekijöiden keskuudessa. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle Pirfestin jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voidaan parantaa festivaalin saavutettavuutta. Saavutusselvitykset ovat valmiita…

Lue Lisää
  • 1
  • 2
X