Lähi(ö)artisti-projekti

1024 672 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Pirkanmaan festivaalien Lähi(ö)artisti-projektissa (2014–2017) Pirfest nimitti vuosittain pirkanmaalaisen, verkoston taiteenaloja edustavan taiteilijan Lähiartistiksi. Lähiartistin tarkoituksena oli tuoda esiin tuoretta paikallista taidetta ja kulttuuria ja vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä. Lisäksi projektin tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä lähiöissä ja haja-asutusalueilla ja lisätä asukkaiden kiinnostusta taidetta kohtaan. Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:n valitsema Lähiartisti kiersi vaihtuvan taiteilijatiimin kanssa esiintymässä Pirkanmaan kunnissa ja kaupungeissa, erityisesti alueilla joissa taidetarjonta on vähäisempää. Lähi(ö)artistiprojektia rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja projektin aikana nimitettiin neljä Lähiartistia: Laura Moisio, Ville Leinonen, Ville Färsaaret ja Anna-Elina Isoaro.

Lähiartistit 2014–2017

Kuva: Maaria Jokimies

X