Kongressifestivaalihanke 2020–2022

899 574 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Tampere on vilkas kongressi- ja festivaalikaupunki, jossa järjestetään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä tiedetapahtumia ja kulttuurifestivaaleja. Alueen tapahtuma-alan ammattilaiset ovat pitkään miettineet, miten taiteen ja tieteen yhteistyötä ja synergiaa tapahtumien välille voitaisiin lisätä. Festivaalien kulttuuriohjelmia on tarjottu kongressien oheisohjelmaksi, mutta yhteistyö on tähän asti ollut pienimuotoista. Toimijoiden yhteistyöhaluista huolimatta laajempien yhteistyökokonaisuuksien aloittaminen on ollut aiemmin haastavaa, koska olemassa ei ole ollut riittävää kokemusta, budjettia eikä valmista mallia yhteistyön toteuttamiselle. Hankkeessa Pirkanmaan festivaalit sekä Tampereen kongressitoimijat yhdistävät osaamisensa ja luovat tiede- ja kulttuuritapahtumien yhteistoimintamallin, jossa määritellään perusteet työnjaolle ja hallinnolle, kartoitetaan eri toimintojen kustannuksia sekä luodaan raamit budjetointiin sekä markkinointiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen, monistettava kongressifestivaalien tapahtumakonsepti. Hanke valjastaa festivaaleilta löytyvän kulttuurituotannon osaamisen ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää festivaalien toimintaa, rakentaa monialaisia ja taiteellisesti kunnianhimoisia ohjelmasisältöjä ja tavoittaa uusia yleisöjä, luoda kontakteja ja lisätä kansainvälisyyttä. Tiedetapahtumille yhteistyö tarjoaa luovaa sisältöä kongressiohjelmaan sekä mahdollisuuden tuoda tieteen ajankohtaisia aiheita kulttuuriyleisön ja kaupunkilaisten tietoisuuteen. Tavoitteena on, että kongressifestivaalit tuovat työtä taiteilijoille, tapahtumatoimijoille sekä alan sidosryhmille. Kongressien yhteydessä järjestettävien festivaalien tarkoituksena on soveltaa tiedetapahtuman sisältöjä myös taideohjelmassa, ja tieteellisiä teemoja tuodaan esiin esim. taiteilijoita työllistävien tilaustöiden keinoin.

Alkuperäiseen hankesisältöön olennaisesti liittynyt kansainvälinen Life-kongressi sekä kongressin ja Maailmantango-festivaalin yhteinen pilottitapahtuma Tango for Life on pandemian jatkuessa peruttu syksyltä 2022 – nyt jo kolmannen kerran.

Hankkeessa oli tarkoitus testata uudenlaista tiedetapahtuman ja kulttuurifestivaalin yhdistävää tapahtumakonseptia, mutta kongressin peruuntuessa näin ei voida tehdä. Hankkeessa on kahden vuoden aikana kuitenkin toteutettu useita palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen liittyviä koulutuksia ja työpajoja, joissa on konseptoitu sosiaalista kulttuuriohjelmaa kongressien tarpeisiin sekä rakennettu festivaalien, kongressialan sekä alueen yritystoimijoiden yhteistyömalleja.

Yhteistyökongressin peruunnuttua hankkeelle haettiin alkuvuonna 2022 käyttötarkoituksen muutosta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hakemus hyväksyttiin, ja konseptointi- ja tuotteistustyö jatkuu ilman testitapahtumaa. Hanke etenee eri osapuolien uusin tarvekartoituksin, joiden pohjalta kootaan syksylle 2022 työpajasarja festivaalitoimijoille ja hankekumppaneille. Koulutusten ja kongressiyhteistyön tulokset kootaan vuoden 2022 lopussa avattaville, yhdistyksen uudistuville verkkosivuille rakentuvaan palvelupankkiin. Sivustolla festivaalit voivat tarjota ohjelma- ja tuotantopalveluitaan, ja sieltä esimerkiksi tiede- ja yritystapahtumat sekä matkailutoimijat voivat jatkossa hankkia tapahtumiinsa kulttuuripitoista ohjelmaa. Hankkeen tuloksena toteutetaan myös Best Practises- opas sekä hankevideo, jolla markkinoidaan Tamperen seutua omaleimaisena ja tapahtumarikkaana kongressien pitopaikkana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle tukea vuosille 2020–2022.

Kuva: Paola Evelina

X