• Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Kongressifestivaalihanke 2020–2021

899 574 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Tampere on vilkas kongressi- ja festivaalikaupunki, jossa järjestetään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä tiedetapahtumia ja kulttuurifestivaaleja. Alueen tapahtuma-alan ammattilaiset ovat pitkään miettineet, miten taiteen ja tieteen yhteistyötä ja synergiaa tapahtumien välille voitaisiin lisätä. Festivaalien kulttuuriohjelmia on tarjottu kongressien oheisohjelmaksi, mutta yhteistyö on tähän asti ollut pienimuotoista. Toimijoiden yhteistyöhaluista huolimatta laajempien yhteistyökokonaisuuksien aloittaminen on ollut aiemmin haastavaa, koska olemassa ei ole ollut riittävää kokemusta, budjettia eikä valmista mallia yhteistyön toteuttamiselle. Hankkeessa Pirkanmaan festivaalit sekä Tampereen kongressitoimijat yhdistävät osaamisensa ja luovat tiede- ja kulttuuritapahtumien yhteistoimintamallin, jossa määritellään perusteet työnjaolle ja hallinnolle, kartoitetaan eri toimintojen kustannuksia sekä luodaan raamit budjetointiin sekä markkinointiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen, monistettava kongressifestivaalien tapahtumakonsepti. Hanke valjastaa festivaaleilta löytyvän kulttuurituotannon osaamisen ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää festivaalien toimintaa, rakentaa monialaisia ja taiteellisesti kunnianhimoisia ohjelmasisältöjä ja tavoittaa uusia yleisöjä, luoda kontakteja ja lisätä kansainvälisyyttä. Tiedetapahtumille yhteistyö tarjoaa luovaa sisältöä kongressiohjelmaan sekä mahdollisuuden tuoda tieteen ajankohtaisia aiheita kulttuuriyleisön ja kaupunkilaisten tietoisuuteen. Tavoitteena on, että kongressifestivaalit tuovat työtä taiteilijoille, tapahtumatoimijoille sekä alan sidosryhmille. Kongressien yhteydessä järjestettävien festivaalien tarkoituksena on soveltaa tiedetapahtuman sisältöjä myös taideohjelmassa, ja tieteellisiä teemoja tuodaan esiin esim. taiteilijoita työllistävien tilaustöiden keinoin.

Hankkeen pilottitapahtuma järjestetään syksyllä 2021 Maailmantango-festivaalin sekä Life 2021 -tiedekongressin yhteydessä. Tapahtumaan liittyvä ohjelma on myös kaupunkilaisille maksutonta, ja sen vuoksi saavutettavissa mahdollisimman monille.

Hankekumppanien verkkosivut:
Visit Tampere, Tampere Convention Bureau
Maailmantango-festivaali
Life2021 -kongressi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle tukea vuosille 2020–2021.

Kuva: Paola Evelina

X