Kansainväliset jakelutiet -matkailuhanke 2018–2019

1024 576 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Festivaalien kansainvälistymisessä on merkittävää kasvupotentiaalia, mutta merkittävimmät kansainvälistymisen esteet ovat myyntikanavien ja kansainvälisten markkinoiden tuntemuksen puute.
Vuonna 2018 Pirfest sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen festivaalien kansainvälistymis-hankkeelle, jonka tavoitteena oli löytää kansainvälistymiseen valmiiden festivaalien tuotteille jakelukanavia sekä kulttuurimatkanjärjestäjiä, ja saada festivaalituotteita kansainväliseen myyntiin.

Tavoitteeseen edettiin vahvistamalla festivaalien avainhenkilöiden verkostoja ja osaamista Visit Tampereen kumppanuusverkostolle suunnattujen toimenpiteiden ja Visit Finlandin järjestämien koulutusten sekä hankkeeseen räätälöityjen kansainvälistymiskoulutusten avulla sekä rakentamalla yhteistyötä kotimaisten incoming-toimistojen kanssa. Visit Tampereen ja Visit Finlandin asiantuntijat ovat olleet vahvasti mukana hankkeen eri toimenpiteissä asiantuntija-apuna.

Toisena tavoitteena oli kasvattaa Pirkanmaalle tulevien kongressivieraiden viipymään lisäämällä tietämystä alueen kulttuurikohteista ja -tapahtumista sekä tarjoamalla festivaalisisältöjä kongressien oheisohjelmaksi.

Ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsenfestivaalit luokiteltiin kolmeen eri ryhmään, ready, steady ja go-vaiheeseen. Työryhmään valittiin yhteistyössä Visit Tampereen kanssa kuusi go-vaiheen pilottifestivaalia, jotka sijoittuvat eri kuntiin ja eri vuodenaikoihin (Mäntän kuvataideviikot, Sastamala Gregoriana, Tampere Film Festival, Tampere Jazz Happening, Tampereen Sävel ja Tampereen Teatterikesä). Hankkeen aikana rakennettiin yhdessä festivaalien ja kansainvälisen matkailun asiantuntijoiden kanssa näille festivaaleille kansainvälistymisohjelma: määriteltiin kunkin festivaalin erityispiirteet, autettiin festivaaleja rakentamaan viestinnästään kansainvälisesti houkuttelevaa ja löydettävää, avattiin uusia markkinointi- ja myyntikanavia sekä luotiin uusia yhteistyöverkostoja.

Festivaalit halusivat markkinoinnissa keskittyä oman alan ns. niche-yleisön tavoittamiseen, koska siellä kiinnostus on jo olemassa. Festivaalit valitsivat kohdemarkkinan ja sieltä oman alan kansainvälisen tapahtuman. Festivaalit tekivät opinto- ja markkinointimatkan, ja festivaalijärjestäjiä kutsuttiin myös vastavierailulle omalle festivaalille. Tavoitteena oli avata yhteistyötä säännönmukaiselle ristiin markkinoinnille ja yleisöjen vaihdolle. Pirfest oli hankkeen myötä mukana Suomen osastolla Berliinissä järjestetyille ITB Berlin -matkailumessuilla.

Syksyllä 2019 alkaneessa jatkohankkeessa mukaan kutsuttiin uusia kansainvälistymisestä kiinnostuneita festivaaleja, ja kuuden pilottifestivaalin rinnalle mukaan ilmoittautui kuusi uutta festivaalia (Fest Afrika, Tampere Guitar Festival, Tampereen Joulutori, Tanssivirtaa Tampereella, Pispalan Sottiisi ja Maailmantango). Syksyn hankkeen aikana järjestettiin kaksi erilaista koulutusta, joista ensimmäisessä opiskeltiin kansainvälistymisen kriteerejä, tuotteistusta sekä kansainvälistä markkinointia ja toisessa kansainvälisen yleisön tavoittamista eri myynti- ja markkinointikanavissa. Lisäksi osallistuille järjestettiin pienklinikoita, joissa käytiin läpi kunkin festivaalin kotisivuja sekä tuotekortteja. Myös jatkohankkeessa mukana olleita festivaaleja rohkaistiin tekemään tutustumis- ja markkinointimatkoja kansainvälisille oman alan festivaaleille. Hanke mahdollisti Pirfest osallistumisen Music Finlandin messuosastolla kansainväliseen WOMEX-tapahtumaan, joka toi lokakuussa Tampereelle lähes 3000 musiikin ammattilaista ympäri maailmaa. WOMEXia varten Pirkanmaan festivaaleille toteutettiin myös kansainvälinen  Tampere Region Festivals 2020 -esite.

Hankkeen myötä perustettiin syksyllä 2019 kongressi-, festivaali- ja matkailualan asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka suunnittelee ja hakee rahoitusta vuosina 2020-2021 toteutettavalle, Tampereen seudulla järjestettävien kongressien ja festivaalien synergiaa lisäävälle kongressifestivaalihankkeelle.

tai 0400 252 181

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

X