Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

1024 684 Pirkanmaan festivaalit – Tampere Region Festivals

Hankkeen tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, edistää festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja parantaa saavutettavuusosaamista kulttuurityöntekijöiden keskuudessa. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle Pirfestin jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voidaan parantaa festivaalin saavutettavuutta. Saavutusselvitykset ovat valmiita vuoden 2015 loppuun mennessä.

Festivaalin saavutettavuus tarkoittaa sitä, että osallistuminen ja elämyksien saaminen tehdään mahdollisimman monenlaisille yleisöille mahdolliseksi. Saavutettavuuden kannalta huomion kohteina ovat tapahtuman viestintä, hinnoittelu, asiakaspalvelu/lipunmyynnin toimivuus, tapahtuma-alue ja tilat, ohjelmatarjonta, organisaation strateginen työskentely ja moninaisuusnäkökulmien huomioiminen. Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja kohteen helposta lähestyttävyydestä, ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. (Saavutettavia kulttuurisisältöjä. Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen loppuraportti 2013.)

Hankkeesta hyötyvät niin festivaalit ja yleisö kuin muut toimijat ja yhteiskunta. Festivaaliorganisaatioiden toimintatavat, ammattitaito ja osaaminen lisääntyvät. Uudet yleisöt pystyvät osallistumaan festivaaleille ja nauttimaan näin festivaalielämyksistä. Tietoisuus festivaalien tarjonnasta lisääntyy. Paremman saavutettavuuden kautta tasa-arvo ja erilaisten ryhmien huomioon ottaminen lisääntyy ja tasavertaiset osallistumismahdollisuudet kulttuuritapahtumiin parantuvat.

Kuva: Eino Ansio

X